Искаш да станеш спонсор или изложител на "Digita4Plovdiv" или "Digital4Varna:?

Предлагаме Ви да разгледате възможността за участие на Вашата организация в качеството на спонсор или изложител на Digital4Plovdiv или Digital4Varna и да привлечете целевата аудитория като използвате максимално предоставените възможности и средствата за реклама на самото мероприятие.

От наша страна ние Ви гарантираме високо ниво на организация, техническа компетентност и рекламна поддръжка по време на самата конференция, а след завършването - в средствата за масова информация и интернет ресурсите.

За да научите как да станете спонсор или изложител на Digital4Plovdiv (Digital4Varna), моля свържете се с нас по имейла или на посочения телефон.

ДРУГИ ФОРМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Правителствени и неправителствени организации, фирми и граждани, които са заинтересовани от развитието в страната на ИТ сектора, могат да подпомогнат провеждането на Конференцията, финансово в по- малък размер от спонсорите, като организаторите ще им предоставят изложбена площ, както и други възможности за реклама и ще освободят техни представители от такса за участие.

Правителствени и неправителствени организации, фирми и граждани могат да подпомогнат Конференцията и непарично, чрез целесъобразна логистична подкрепа - осигуряване на реклама и отразяване на Конференцията (за печатни и електронни медии), техника, техническо обслужване, персонал, транспорт и всякакъв друг вид апорт, който би бил полезен за Конференцията. Организаторите ще им предоставят изложбена площ, както и други възможности за реклама и ще освободят техни представители от такса за участие.

Телефон за връзка

0882 55 11 12

Email:

digital4plovdiv@gmail.com

TOP