Дигитален билет

Име: Антонио Андреев

№ D4PLD-AA4PB-JHAGS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.