Дигитален билет

Име: Албена Бешкова

№ D4PLD-AB4PB-SUHAS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.