Дигитален билет

Име: Ана Цветкова

№ D4PLD-AC4PB-JJAGU

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.