Дигитален билет

Име: Александра Иванова

№ D4PLD-AI4PB-JJAHU

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.