Дигитален билет

Име: Аделина Монова

№ D4PLD-AM4PB-JDHUS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.