Дигитален билет

Име: Александър Насев

№ D4PLD-AN4PB-HSIAI

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.