Дигитален билет

Име: Антония Петрова

№ D4PLD-AP4PB-JHSDH

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.