Дигитален билет

Име: Айваз Рустем

№ D4PLD-AR4PB-OSJDJ

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.