Дигитален билет

Име: Антоанета Станковска

№ D4PLD-AS4PB-XBSSI

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.