Дигитален билет

Име: Ангел Урумов

№ D4PLD-AU4PB-WUHSD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.