Дигитален билет

Име: Бойко Георгиев

№ D4PLD-BG4PB-JAHSU

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.