Дигитален билет

Име: Биляна Николова

№ D4PLD-BN4PB-WTYSA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.