Дигитален билет

Име: Цвета Панчева

№ D4PLD-CP4PB-XBNCD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.