Дигитален билет

Име: Дончо Ангелов

№ D4PLD-DA4PB-JSHUS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.