Дигитален билет

Име: Драгомир Драгиев

№ D4PLD-DD4PB-JJSHG

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.