Дигитален билет

Име: Денис Димитров

№ D4PLD-DD4PB-KSDHS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.