Дигитален билет

Име: Дафина Филипова

№ D4PLD-DF4PB-JHSJA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.