Дигитален билет

Име: Димитар Господинов

№ D4PLD-DG4PB-JHFRG

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.