Дигитален билет

Име: Димитър Кавраджиев

№ D4PLD-DK4PB-UWYED

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.