Дигитален билет

Име: Донка Костурска

№ D4PLD-DK4PB-YSDGS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.