Дигитален билет

Име: Даниел Лидиянов

№ D4PLD-DL4PB-UEDCS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.