Дигитален билет

Име: Детелина Момчева

№ D4PLD-DM4PB-BCHSA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.