Дигитален билет

Име: Даниела Найденова

№ D4PLD-DN4PB-PERDH

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.