Дигитален билет

Име: Димитър Николов

№ D4PLD-DN4PB-UWHDJ

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.