Дигитален билет

Име: Деница Петрова

№ D4PLD-DP4PB-SJGSS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.