Дигитален билет

Име: Димитър Шпиталов

№ D4PLD-DSH4PB-EUDWS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.