Дигитален билет

Име: Десислава Тодорова

№ D4PLD-DT4PB-EHDAH

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.