Дигитален билет

Име: Екатерина Атанасова

№ D4PLD-EA4PB-DYHSF

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.