Дигитален билет

Име: Eлица Бакалова

№ D4PLD-EB4PB-JGDYT

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.