Дигитален билет

Име: Емилия Йотова

№ D4PLD-EYO4PB-DHDS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.