Дигитален билет

Име: Георги Ангелов

№ D4PLD-GA4PB-BXCUS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.