Дигитален билет

Име: Георги Добрев

№ D4PLD-GD4PB-XNBCS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.