Дигитален билет

Име: Георги Христакиев

№ D4PLD-GH4PB-KJDUA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.