Дигитален билет

Име: Ганчо Колаксъзов

№ D4PLD-GK4PB-AJHSS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.