Дигитален билет

Име: Георги Калудов

№ D4PLD-GK4PB-JHSGS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.