Дигитален билет

Име: Георги Михов

№ D4PLD-GM4PB-JSHYS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.