Дигитален билет

Име: Георги Петков

№ D4PLD-GP4PB-NXBCS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.