Дигитален билет

Име: Габриела Стайкова

№ D4PLD-GS4PB-SHYAS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.