Дигитален билет

Име: Георги Вълчев

№ D4PLD-GV4PB-JAHSU

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.