Дигитален билет

Име: Христомир Христов

№ D4PLD-HH4PB-HFDHH

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.