Дигитален билет

Име: Христо Колев

№ D4PLD-HK4PB-UEHAK

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.