Дигитален билет

Име: Христо Лаков

№ D4PLD-HL4PB-YWDSI

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.