Дигитален билет

Име: Християн Томов

№ D4PLD-HT4PB-TEWJS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.