Дигитален билет

Име: Иван Боров

№ D4PLD-IB4PB-ISDYS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.