Дигитален билет

Име: Ивайло Благоев

№ D4PLD-IB4PB-YSWGD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.