Дигитален билет

Име: Ива Цветкова

№ D4PLD-IC4PB-PSDHS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.