Дигитален билет

Име: Иван Дардов

№ D4PLD-ID4PB-IUSDG

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.