Дигитален билет

Име: Ирена Христова

№ D4PLD-IH4PB-JHFHF

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.