Дигитален билет

Име: Искра Йовкова

№ D4PLD-IJO4PB-WEISD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.